Krajevna skupnost Begunje

1382 Begunje pri Cerknici
Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • predsednik, Martin KOŠIR
  • namestnik predsednika, Alojzij ŠVIGELJ
  • članica, Anja TURŠIČ JANEŽ
  • član, Boris MAJERLE
  • član, Dušan DROBNIČ
  • član, Uroš MILAVEC
  • član, Martin KRANJC