Fasada balinarskega doma v Begunjah

Ostalo
2020
Krajevna skupnost Begunje
1.570,00 EUR
Lastni projekti
Zaključeno
Balinarski dom Begunje, 1382 Begunje pri Cerknici
November 2020
November 2020