Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka - nezahtevni objekt

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka