Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu občinske ceste

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov