Vloga za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnini v lasti občine

Oddaj vlogo

Povezava

Organizacijska enota

Pristojni, dodatne informacije