Obnova vodovoda v Begunjah pri Cerknici

Infrastruktura
Krajevna skupnost Begunje
32.800,00 €
Lastni projekti
Zaključeno
November 2020
December 2020