Vloga za izdajo mnenja - skladnost s prostorskimi akti/skladnost glede varovalnih pasov občinskih javnih cest in infrastrukture - Pravilnik ULRS št. 30/2023

Priloge

Pristojni, dodatne informacije