PRIKAZOVALNIKI HITROSTI NA OBMOČJU OBČINE CERKNICA

Promet
Krajevna skupnost Begunje
21.569,20 €
Lastni projekti
21.569,20 €
Zaključeno
1380 Cerknica
Leto 2012
Leto 2018

Podatki o financiranju