Nakup treh moštvenih vozil

Vzgoja in izobraževanje, Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih, Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
2022, 2023
160.000,00 €
Lastni projekti
V teku
Julij 2022
Februar 2023