Izgradnja kanalizacije Selšček in Begunje pri Cerknici

Infrastruktura
Krajevna skupnost Begunje
4.782.263,44 €
Lastni projekti
V teku
Oktober 2021
November 2023