Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) v naseljih Lipsenj in Gorenje Jezero v občini Cerknica v letu 2024

7. 2. 2024
07.02.2024
Javni razpisi in javni natečaji
31.10.2024 do 00:00
63.000,00 EUR
410-006/2024
07.02.2024
Vida Tekavec
01 709 06 12