Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) v naseljih Žerovnica, Lipsenj in Gorenje Jezero v občini Cerknica v letu 2023

7. 2. 2023
07.02.2023
Javni razpisi in javni natečaji
31.10.2023 do 00:00
108.500,00 EUR
410-006/2023
07.02.2023
Vida Tekavec
017090612