Javni poziv za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk in psov v letu 2023

9. 1. 2023
09.01.2023
Objave in pozivi
Do preklica
5.000,00 €
410-0066/2022
09.01.2023
Jasna Zalar
017090634