Javni razpis za subvencioniranje priklopa na javno kanalizacijsko omrežje za lastnike objektov, ki so do priklopa na javno kanalizacijsko omrežje odpadno vodo čistili v mali komunalni čistilni napravi na območju občine Cerknica v letu 2022

7. 2. 2022
07.02.2022
Javni razpisi in javni natečaji
31.10.2022 do 00:00
1.400,00 €
410-003/2022
07.02.2022
Vida Tekavec
017096100