Javni razpis za subvencioniranje izgradnje in nakupa črpališč odpadnih voda na območju občine Cerknica v letu 2022

7. 2. 2022
07.02.2022
Javni razpisi in javni natečaji
Do preklica
2.100,00 €
410-004/2022
07.02.2022
Vida Tekavec
vida.tekavec@cerknica.si
017096100