Javno naročilo: dozidava gasilskega doma PGD Bezuljak

08.07.2020
08.07.2020
Javna naročila
03.08.2020 do 10:00
Helena Šlajnar
helena.slajnar@cerknica.si
017090626