Javni razpis za sofinanciranje ukrepov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Cerknica za leto 2019 – spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja

9. 4. 2019
09.04.2019
Javni razpisi in javni natečaji
08.05.2019 do 00:00
41010-0011/2019
Jasna Zalar
jasna.zalar@cerknica.si
017090634