Nakup gasilskega vozila za dobavo vode za PGD Cerknica

Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
2022
Krajevna skupnost Cerknica
283.284,00 €
Lastni projekti
Zaključeno
Marec 2022
Marec 2022