Rekonstrukcija ceste Grahovo–Bločice

Promet, Infrastruktura
2021
Krajevna skupnost Grahovo
3.600.000,00 EUR
Evropski sklad za regionalni razvoj
V teku
Pokopališče Grahovo, 1384 Grahovo
Začetek septembra 2021
Avgust 2022