Sporočilo poveljnika regijskega štaba Sandija Curka

5. 7. 2021