Po petnajstih letih dokončan pločnik od Cerknice do Dolenje vasi

18. 3. 2021