JP KOMUNALA CERKNICA D.O.O. OBVEŠČA - PREKLIC PREKUHAVANJA VODE

20. 9. 2017