JP Komunala Cerknica d.o.o. obvešča krajane naselij Bločice, Bloška Polica, Babno Polje, Babna Polica in Vrh - sprememba odvoza odpadkov

4. 9. 2017