Energetska in statična obnova Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica

Infrastruktura, Kultura, šport in nevladne organizacije
2024
Krajevna skupnost Cerknica
200.000,00 EUR
Lastni projekti
V teku
Knjižnica Jožeta Udoviča, Partizanska cesta 22, 1380 Cerknica
Maj 2024
September 2024