Večnamensko vozilo VGV-1 za PGD Dolenja vas

Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
2024
Krajevna skupnost Cerknica
96.300,00 EUR
Lastni projekti, Drugi viri
V teku
April 2024
December 2024