Vodovod Ivanje selo

Infrastruktura
2023
Krajevna skupnost Rakek
260.000,00 EUR
Lastni projekti
V teku
Ivanje selo, 1381 Rakek
Konec oktobra
Konec novembra