POZIV ZA POSREDOVANJE PREDLOGOV ZA KANDIDATE PREDSTAVNIKOV LOKALNIH INTERESOV (ELEKTORJE) VOLILNEGA TELESA TER ZA KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA

21. 9. 2012