POZIV ZA ZBIRANJE VLOG OŠKODOVANCEV, KI SO UTRPELI ŠKODO V TEKOČI KMETIJSKI PROIZVODNJI ZARADI POSLEDIC SUŠE V LETU 2012

1. 10. 2012