JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO POSLOVNEGA PROSTORA NA RAKEKU

19. 10. 2012