JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEG OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA UREJANJA C12 -8S TIČNICA NA RAKEKU

8. 11. 2012