SPOROČANJE VIŠJE SILE ZA KMETOVALCE, KI IMAJO OBVEZE IZ PODUKREPOV KOP (kmetijsko okoljski programi) V ZBIRNI VLOGI 2013 NA ARSKTRP V PRIMERU NARAVNIH NESREČ (SUŠA)

8. 8. 2013