POSNETEK 20. REDNE SEJE OBČINSEGA SVETA OBČINE CERKNICA

21. 11. 2013