OBVESTILO O PRESTAVLJENI JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA SL 04 V SLIVICAH

10. 2. 2014