OBVESTILO - Prenehanje obveznosti plačevanja akontacij NUSZ

27. 2. 2014