Ovire pri prehodu cez zeleznisko progo na postaji Rakek

26. 11. 2014