Suša 2022 – podatki še v preverjanju, izplačila v prvi polovici 2023

14. 3. 2023