Javni razpis za izbor kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Občina Cerknica

9. 1. 2023
09.01.2023
Javni razpisi in javni natečaji
09.02.2023 do 12:00
72.100,00 €
410-0061/2022
09.01.2023
MARUŠA OPEKA
marusa.opeka@cerknica.si
017090618