Javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje javnih kulturnih prireditev, ki so v interesu Občine Cerknica za leto 2023

9. 1. 2023
09.01.2023
Objave in pozivi
09.02.2023 do 12:00
12.000,00 €
410-0060/2022
09.01.2023
MARUŠA OPEKA
marusa.opeka@cerknica.si