Posodobljeni prostori in oprema ZD Cerknica

23. 11. 2022