Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe oglasnih mest med referendumsko kampanjo na območju občine Cerknica

7. 11. 2022