Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Cerknica za leto 2022

5. 8. 2022