Obvestilo za javnost glede pojava aviarne influence ali ptičje gripe pri prostoživečih vodnih pticah v Sloveniji

11. 1. 2017