Obnova nogometnega igrišča in tekaške steze pri OŠ Cerknica

Infrastruktura, Šport
2022
Krajevna skupnost Cerknica
424.834,00 €
Lastni projekti, Drugi viri
V teku
OŠ Notranjski odred Cerknica, 1380 Cerknica
Po zaključku javnega razpisa
Oktober 2022