Zamenjava strešne kritine

Infrastruktura
Krajevna skupnost Cerknica
109.482,35 €
Lastni projekti
V teku
Gerbičeva 40, 1380 Cerknica
2. 3. 2022
2. 6. 2022