Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v naseljih Žerovnica, Lipsenj in Gorenje Jezero v občini Cerknica v letu 2022

7. 2. 2022
07.02.2022
Javni razpisi in javni natečaji
31.10.2022 do 00:00
77.000,00 €
410-006/2022
07.02.2022
Vida Tekavec
vida.tekavec@cerknica.si
017096100