Motena oskrba z vodo v Dobcu in na Kožljeku

6. 1. 2022