15. redna seja OS

Seja je potekala dne 15.12.2016 ob 18.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklepo začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za južni del EUP GR 19 in del GR 15 v Grahovem – krajše: OPPN GR 19 – južni del
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 15.12.2016
Začetek veljavnosti: 15.12.2016
Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerknica
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 15.12.2016
Začetek veljavnosti: 24.12.2016
Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2017
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 15.12.2016
Začetek veljavnosti: 07.01.2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrba s paro in vročo vodo v Občini Cerknica
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 15.12.2016
Začetek veljavnosti: 21.01.2017
Statut Občine Cerknica (UPB-1)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 15.12.2016
Začetek veljavnosti: 28.01.2017
Poslovnik Občinskega sveta Občine Cerknica (UPB-1)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 15.12.2016
Začetek veljavnosti: 28.01.2017