Javno naznanilo

19. 11. 2021
19.11.2021
Javna naznanila in razgrnitve
04.12.2021 do 00:00
711-0070/2021
Olga Smodila
olga.smodila@cerknica.si
017096100