Obnova dela Notranjske ceste

Promet, Infrastruktura
Krajevna skupnost Cerknica
85.825,00 €
Lastni projekti
V teku
Oktober 2021
November 2021