Dovozna cesta za biatlonski center

Promet, Infrastruktura, Šport, Okolje, Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
Krajevna skupnost Cerknica
95.736,49 €
Lastni projekti
V teku
Center starejših Cerknica, 1380 Cerknica
Začetek septembra 2021
Konec novembra 2021